Tiché meditační ústraní v Javorie

Tiché meditační ústraní v Javorie

Příroda kolem meditačního centra Javorie

 

Tiché týdenní ústraní je příležitost k dlouhodobému rozvíjení meditace všímavosti (mindfulness) nebo též meditaci vhledu (vipassana), v klidném prostředí, uprostřed přírody a mezi lidmi, kteří mají podobné zájmy.  Většinu času budeme dodržovat tzv. ušlechtilé mlčení - budeme komunikovat pouze, pokud to bude nezbytně nutné (to se týká i komunikace pomocí mobilních telefonů apod.).

Účast na meditacích bude dobrovolná, takže si sami určujete kolik času věnujete meditaci a kolik odpočinku. Pokud nemáte s meditací zkušenost, dostanete jednoduché a srozumitelné instrukce.

Program: Ráno bude možnost všímavé rozcvičky. Dopoledne se bude střídat meditace v sedě a v chůzi. Oběd a ostatní jídla je také příležitostí pro rozvíjení všímavosti. Odpoledne bude volnější s možností samostatné či společné meditační procházky. Večer se můžete těšit na krátkou přednášku o meditaci a prostor na otázky a odpovědi. Každý den bude také možnost rozhovoru s učitelem v malé skupině či individuálně.

 

Víkendem provází Honza Burian

Vedu meditační ústraní od roku 2012. Inspirovala mne řada různých meditačních učitelů (viz zde). Nabízím spíše laskavější a volnější styl meditace, kdy si meditující indiviuálně určuje své tempo.  Při meditaci zdůrazňuji důležitost přátelského vztahu k sobě i k druhým. Je pro mne důležité, aby meditující dokázali získané zkušenosti využít i v poté, co se vrátí zpět do každodenního života. Učím stylem, který není závislý na žádné náboženské tradici a respektuje různé spirituální cesty a světonázory.

... sbírám odvahu, abych si připustil nedostatky a dokázal je ocenit jako příležitost k růstu. Protože lotosy rostou z bahna. Učím se zůstat s tím, co se děje právě teď. Dotýkat se toho, co je tak nepříjemné, že před tím uhýbám ... a pouštět to, co je tak příjemné, že na tom ulpívám.

Více o mě najdete zde.

 

Termín: podzim 2023, přesný termín bude upřesněn

Místo konání: Slovenské centrum Javorie nedaleko Zvolena se od svého vzniku zaměřuje na meditační ústraní a jezdí sem učitelé zejména buddhismem inspirované meditace z celého světa. Kolem najdete divokou a krásnou karpatskou přírodu.

 

Přihláška a více informací
na webu Javorie
.

 

Budeme vděční, když s přihláškou nebudete čekat na poslední chvíli, abychom měli přehled, kolik je zájemců. Kapacita objektu je omezena a může se rychle naplnit.

Pravidla: Abychom se vzájemně nerušili a vytvořili bezpečné prostředí, budou  platit tato pravidla:

 • Účast na všech aktivitách je dobrovolná.
 • Ušlechtilé mlčení:
  • V časech vyhrazených tiché meditaci budeme mluvit pouze, pokud to bude nezbytně nutné.
 • Budeme dodržovat tradičních Pět etických předsevzetí:
  1. Nezraňovat živé bytosti
  2. Nebrat, co není dáváno
  3. Zdržet se smyslové nestřídmosti (sexualita, přejídání, lenost apod.)
  4. Nemluvit nepravdivě nebo zraňujícím způsobem
  5. Neomamovat mysl drogami (včetně alkoholu)

Vezměte si s sebou: spacák, meditační polštář pokud ho máte, nepromokavou bundu, pevné boty a přezůvky.