Úvod

Mindfulness

Jak zvládat stres a negativní emoce
díky plnému prožívání přítomného okamžiku.

Co je všímavost (mindfulness)?   Kurz Mindfulness

Všímavost je schopnost plně prožívat přítomnost, zvládat přitom své emoce a zachovat si odstup od posuzujících myšlenek.

Všímavost znamená uvědomovat si se zájmem a lehkostí, co se právě teď děje uvnitř nás i kolem nás.

Všímavost vytváří větší prostor mezi podnětem a reakcí a umožňuje Vám tak najít dovednější odpověď na stresující situace.

Všímavost je možno rozvíjet pomocí pravidelného cvičení. Postupně se tak můžete osvobodit od navyklých reakcí, které Vás udržují ve stresu. Podle klinicky ověřených výzkumů dokáží všímavější lidé lépe zvládat:

  • nepřehledné a stresující situace
  • nutkavé, stále dokola se vracející myšlenky
  • zahlcující nepříjemné emoce (zejména deprese, úzkost, vztek)
  • chronický stres, chronické bolesti, nespavost, vyčerpání
  • mezilidské vztahy a konflikty

Proč tomu tak je a jak všímavost funguje?

 

Kurz Mindfulness je klinicky ověřený lékařský program, zaměřený na zvládání chronického stresu, depresí, úzkostí, chronické bolesti a psychosomatických obtíží. V průběhu osmi týdnů se pomocí jednoduchých cvičení všímavosti budete učit, jak být vyrovnanější, nepodléhat navyklým stresujícím reakcím a mít více radosti ze života.

Komu jsou kurzy Mindfulness určeny?

Zdravým lidem, kteří chtějí být vyrovnanější, lépe zvládat stres, dělat více věcí pro radost, méně se obávat neúspěchu a být přátelštější k sobě i druhým.

Lidem, kteří trpí vážnějšími zdravotními obtížemi, např. depresí, úzkostí, chronickou bolestí a psychosomatickými obtížemi. Viz seznam zdravotních obtíží, při kterých je mindfulness skupina vhodnou léčbou. 

Zvlášťe přínosný je rozvoj všímavosti pro zaměstnance, kteří jsou vystaveni stresu v práci nebo využijí všímavost při práci s lidmi.

Kromě klasický kurzů Mindfulness nabízím nově i kurzy Mindfulness ve vztazích.
Pokud chcete vědět více o historii a struktuře kurzů přečtěte si o lékařských programech MBSR a MBCT

     
Psychoterapie   Focusing - Dialog s emocemi
 

Obvyklým cílem terapie je lépe zvládat obtížné životní situace a osobní problémy spojené se vztahy, rodinou, prací či zdravotním stavem. Nabízím individuální i párovou terapii založenou na empatickém naslouchání, prožívání emocí a vnímání těla.

 Nehodnotím, zda něco děláte dobře nebo špatně, ale mohu Vám pomoci rozpoznat, co je pro Vás skutečně důležité, a najít cesty, jak toho dosáhnout.

Více o psychoterapii

 

Focusing je metoda umožňující lépe porozumět emocím, přijmout je a učinit z nich spojence.
Konkrétně Vám může Focusing pomoci:

  • zvládat emoce, které doprovázejí např. konflikty ve vztazích, obavy ze selhání nebo ztrátu blízkého člověka.
  • léčit emoční zranění z minulosti.
  • využít emoce jako rádce při důležitých rozhodnutích

Více o Focusingu

     
Všímavá komunikace   Večery v přítomnosti
nenásilná komunikace  

Mindfulness ve vztazích je osmitýdenní kurz, zaměřený na zvládání stresu a emocí při komunikaci a na uzdravování mezilidských vztahů. Díky všímavosti získáváme větší svobodu vybrat nejvhodnější způsob, jak se v daném vztahu zachovat.

Empatická komunikace je praktická metoda zaměřená na empatické porozumění a zvládání konfliktů. Konflikty jsou vnímány jako příležitost, ne jako překážka. Cílem je najít řešení, které uspokojí všechny zůčastněné.

 

Večery v přítomnosti jsou zcela otevřená setkání, kde můžete potkat nové přátele a věnovat se meditaci všímavosti (též meditace vhledu, vipassana). Pokud si meditaci chcete vyzkoušet, dostanete srozumitelné instrukce od zkušených učitelů. Pokud již nějakou dobu meditujete, pak zde najdete podporu pro Vaši praxi a lidi, kteří Vám rozumějí.

Více o Večerech v přítomnosti

 

 

Jan Burian, Ph.D. - psychoterapeut a lektor
+420 608 214 854
 

Mým hlavním cílem je pomáhat lidem žít plnější a spokojenější život. Vytvářím pro Vás tyto stránky a vedu kurzy Mindfulness zaměřené na zvládání stresu a emocí. Nabízím psychoterapii založenou na empatickém naslouchání, prožívání emocí a vnímání těla. Profesně se dále věnuji rozvoji empatie a všímavosti při komunikaci a mediaci sporů.

Absolvoval jsem psychoterapeutický výcvik v satiterapii a trénink pro lektory MBCT organizovaný Centrem pro mindfulness v Oxfordu. Od roku 2012 jsem vedl již desítky kurzů mindfulness nejen pro širokou veřejnost nebo firmy, ale např. i ve vězení. Podílel jsem se na prvním českém neurovědeckém výzkumu meditace všímavosti. Vedu meditační skupinu v pražském Centru Lotus a meditační ústraní. Jako dobrovolník pomáhám rodinám, které pečují o své umírající, v hospici Cesta domů.

... sbírám odvahu, abych si připustil nedostatky a dokázal je ocenit jako příležitost k růstu. Protože lotosy rostou z bahna. Učím se zůstat s tím, co se děje právě teď. Dotýkat se toho, co je tak nepříjemné, že před tím uhýbám ... a pouštět to, co je tak příjemné, že na tom ulpívám.

Více o mě se můžete dozvědět např. ve videozáznamu přednášky Meditace všímavosti.
Pravidelně mne můžete potkat na Večerech v přítomnosti v centru Lotus.

     
Inspirace pro všímavý život

Všímavost (Mindfulness)

Jak cvičit všímavost

Stres a všímavost

Myšlení a všímavost

Jak udržet všímavost v každodenním životě?

 

Další inspirace

Mindfulness pro skeptiky

Jak překládat mindfulness

Každodenní etika

Všechny inspirace ...

 

Videonahrávky diskusí o všímavosti

Meditace bez buddhismu

Kevin Hawkins - Všímavá výchova

 

Doporučuji:

Sekulární nirvána - Jak západní medicína objevila jádro Buddhova učení

Video přednáška Meditace všimavosti

 

Meditace všímavosti

Vyzkoušejete si meditaci všímavosti

Co meditace všímavosti není

Pozice při meditaci

Původ meditace všímavosti

 

Meditační učitelé

Thich Nhat Hanh - život a moudrost významného vietnamského učitele, mnicha, spisovatele a mírového aktivisty.

Toni Packer - inspirujte se rozhovory pronikavé a odvážné meditační učitelky.

Další učitelé všímavosti ...