Všímavý rozhovor - týdenní meditační ústraní


Při rozhovoru si všímáme, co se děje v mysli a v těle.

Kdy:

1. - 8. červen 2018

 

Kde:

Meditační centrum Javorie
nedaleko od Zvolena, Slovensko

 

Ústraní vede:
Honza Burian

 

Přihlašování a více informací na:
www.javorie.com

 

Na tomto meditačním ústraní propojíme klid a hluboký vhled meditace všímavosti (vipassana) s praktickým zkoumáním a uzdravováním mezilidských vztahů.

Polovina každého dne bude věnována tiché meditaci, druhá polovina bude věnována meditačním cvičením, které rozvíjejí všímavost v mezilidských vztazích. Nejdůležitější z těchto cvičení je všímavý rozhovor. Rozhovory probíhají ve dvojici či malé skupině. Střídají se fáze tiché meditace a fáze při kterých mluví jen jeden člověk a druhý naslouchá. Téma rozhovoru může být různé např. „Co se děje právě teď.“ V rámci všímavého rozhovoru však zkoumáme i další témata, které se nás hluboce dotýkají, jako klid, vděčnost a přátelství, ale i pomíjivost, strach, hněv. Jádrem cvičení však není diskuse a přemýšlení. Při rozhovoru si hlavně všímáme, co se děje v mysli a v těle, když jsme v kontaktu s druhými lidmi.

V průběhu ústraní bude prostor i pro drobná meditační cvičení a hry, vhodné pro každodenní život. Ráno se budeme věnovat všímavému (nenáročném) pohybu a bude čas i na meditační procházky v přírodě.

Cílem všech meditací, kterým se budeme věnovat, je odhalování lpění a odporu, který nás udržuje ve stresu, a posilování přátelského přijetí a schopnosti pouštět, které nás naopak od stresu osvobozují.

 

Tento meditační ústraní je vhodné, jak pro lidi bez zkušenosti s meditací, tak i pro velmi zkušené praktikující. Pro nováčky začíná cvičení všímavosti něčím zajímavým a uchopitelným - interakcí s lidmi. Pro ty zkušené je naopak velkou výzvou udržet všímavost i při mezilidském kontaktu a učit se, jak využívat všímavost v praktickém životě.

Abychom se vzájemně nerušili a vytvořili bezpečné prostředí, budou na víkendu platit tato pravidla:

 • Účast na všech aktivitách je dobrovolná.
  (Například pokud se Vám nebude chtít hovořit s druhými lidmi, budete mít vždy možnost věnovat se meditaci v tichu.)

 • Ušlechtilé mlčení (kromě všímavého rozhovoru)

 • Budeme dodržovat Pět etických předsevzetí:

  1. Nezraňovat živé bytosti

  2. Nebrat, co není dáváno

  3. Zdržet se smyslové nestřídmosti (sexualita, přejídání, lenost apod.)

  4. Nemluvit nepravdivě nebo zraňujícím způsobem

  5. Neomamovat mysl drogami (včetně alkoholu)

 • Každý den bude rozhovor o meditační praxi v malých skupinách.
  Bude i možnost individuálního rozhovoru.

 

Více o všímavosti v mezilidských vztazích

Vztahy nám dávají smysl a uspokojení, ale na druhé straně nám přinášejí silný stres a nepříjemné emoce. Jde zejména o odloučení od milovaných osob, nutnost trávit čas s lidmi, které nemáme rádi, ale také nesplněné touhy po uspokojení ve vztazích, touhy nebýt sám, být vnímán či obdivován druhými, případně touha skrýt se či utéct. To vše způsobuje stres, který je dále udržován nepochopením a zvyky. Všímavost nám poskytuje vhled do své zranitelnosti - jak lpíme na tom, aby nás druzí ocenili, a jak se obáváme, že nás odmítnou. Díky vhledu můžeme zvládnout své obavy a být méně závislí na názorech druhých. Lpění na vztazích je postupně nahrazováno schopností hluboce naslouchat a přátelsky přijímat sebe i druhé. Učíme se plně prožívat přítomnost druhého člověka, respektovat ho a vnímat jako jedinečnou bytost se svými radostmi i trápením.

Inspirací pro cvičení všímavosti ve vztazích jsou: